Symposium und Launch Session: KATALYZATOR

SAVE THE DATE

Symposium und Launch Session:
KATALYZATOR – Neues grenzübergreifendes Netzwerk und Kulturkatalysator

eine Initiative von GEH8, Dresden (DE) und Hraničář, Ústí nad Labem (CZ)

Das neu entwickelte, grenzüberschreitende Netzwerk verbindet professionelle Künstler*innen und Kulturmanager*innen in der böhmisch-sächsischen Grenzregion, um die Position unabhängiger Kunst und Kultur in der Regionalentwicklung vor Ort zu fördern. Das Netzwerk versteht sich als Kommunikationsplattform und bietet allen Mitglieder*innen ein professionelles Umfeld, Beratung, Weiterbildung, Erfahrungsaustausch und die Möglichkeit, eigene Projekte umzusetzen.

Das Symposium präsentiert die Akteur*innen und die Vision des Netzwerks, mit Gästen und Kulturprogramm.

Das Symposium findet auf Tschechisch und Deutsch mit Dolmetscher*innen statt.

Das Symposium ist öffentlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Programmdetails und Anmeldung unter: https://katalyzator.net

1. Teil: Kulturaustausch und grenzübergreifende Netzwerke in der Region

Termin: 15. Mai 2019
Ort: GEH8, Gehestr. 8, 01127 Dresden (DE)

Das gesamte Programm findet sich hier:
https://www.geh8.de/katalyzator-neues-grenzuebergreifendes-netzwerk-und-kulturkatalysator/

***

Das Symposium ist eine Veranstaltung im Rahmen des Projekts „Öffentliche Plattform für Stadtkultur – Kooperationsforum Ústí nad Labem – Dresden“. Das Projekt wird gefördert aus Mitteln der Europäischen Union und vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.

GEH8 Kunstraum und Ateliers e.V wird gefördert von der Stadt Dresden und der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. Veřejný sál Hraničář wird gefördert von der Statutarstadt Ústí nad Labem, vom Kulturministerium der Tschechischen Republik und vom Tschechischen Staatsfonds für Kinematographie.


ČESKY

SAVE THE DATE

Sympozium & Launch Session:
KATALYZATOR – Nová příhraniční síť a kulturní katalyzátor

Iniciativa GEH8, Dresden (DE) a Hraničář, Ústí nad Labem (CZ)

Nově vznilká příhraniční síť propojuje profesionální umělce a kulturní manažery za účelem posílení pozice nezávislého umění a kreativity při regionálním rozvoji česko-saského pohraničí. Je komunikační platformou poskytující svým členům profesionální zázemí, konzultace, profesní vzdělávání, sdílení zkušeností a možnost vytváření vlastních projektů.

Sympozium představí aktéry této sítě a její vize. Sympozium se zúčastní další odborníci, součastí je i kulturní program.

Sympozium se bude konat v češtině a němčině s tlumočníky.

Sympozium je otevřené pro veřejnost. Vstupné zdarma.

Podrobnosti programu a registrace na: https://katalyzator.net


1. část: Kulturní výměna a příhraniční sítě v regionu


datum: 15. května 2019
místo: GEH8, Gehestr. 8, 01127 Dresden (DE)

Celý program naleznete zde:
https://www.geh8.de/katalyzator-neues-grenzuebergreifendes-netzwerk-und-kulturkatalysator/

***

Sympozium je součástí projektu „Veřejná platforma pro kulturu ve městě – Fórum pro spolupráci v oblasti kultury Ústí nad Labem – Dresden“. Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie a koná se s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

GEH8 Kunstraum und Ateliers e.V je financován nadací pro kulturu Svobodného státu Sasko a městem Drážďany, Veřejný sál Hraničář je financován Statutárním městem Ústí nad Labem, Ministerstvem kultury a Státním fondem kinematografie.